Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Центар за социјални рад „Ковин“

Центар за социјални рад „Ковин“

Центар за социјални рад „Ковин“

Новости/Обавештења

О нама

Центар за социјални рад „Ковин“ са седиштем у Ковину, ул Трг жарка Зрењанина бр. 8, установа је социјалне заштите која врши јавна овлашћења у области социјалне и породично правне заштите и део проширених права који су јој поверени од стране оснивача – општине Ковин.

Делатност

Делатност Центра заснована је на примени Закона о социјалној заштити, Породичног Закона, Закона о општем управном поступку, Кривичног Законика, Законика о кривичном поступку, Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и другим позитивно правним прописима, а у одређеном сегменту и општинском Одлуком о правима и услугама социјалној заштите на територији општине Ковин.

Центар је до сада више пута вршио усклађивање са новим законима, а последње усклађивање и самог оснивачког акта, као и свих нормативних аката установе извршено је након ступања на снагу Закона о социјалној заштити Републике Србије од дана 12.04.2011. године.

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин