Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Контакт

Адреса

Трг Жарка Зрењанина 8
26220 Ковин

Марија Шалипуровић

 • Директор
 • Дипл. Социјални радник
 • Канцеларија бр. 3

Милица Стојшин

 • Стручни радник на пословима социјалног рада - водитеља случаја
 • Дипл. андрагог
 • Канцеларија бр. 1

Стефан Раденковић

 • Референт за правне, кадровске и административне послове
 • Канцеларија бр. 2

Катарина Мијатовић

 • Стручни радник на пословима социјалног рада - водитеља случаја
 • Мастер социјални радник
 • Канцеларија бр. 1

Јасмина Милутинов

 • Стручни радник на пословима социјалног рада - водитељ случаја/супервизор
 • Дипл. социјални радник
 • Канцеларија бр. 7

Јулија Радуловић

 • Стручни радник на пословима социјалног рада - водитељ случаја
 • Дипл.спец. педагог
 • Канцеларија бр. 5

Валентина Станковић-Илић

 • Стручни радник на пословима социјалног рада-водитеља случаја
 • Дипл. психолог
 • Канцеларија бр. 4

Милица Адамов-Мандић

 • Стручни радник на управно-правним пословима
 • Дипл. правник
 • Канцеларија бр. 8

Јована Јовашевић

 • Шеф рачуноводства
 • Мастер  економиста
 • Канцеларија бр. 6

Душица Марков

 • Стручни радник на пословима социјалног рада - водитеља случаја
 • Социјални радник

Чедомир Андрејевић

 • Референт за правне, кадровске и административне послове
 • Канцеларија бр. 2

Сандра Стојков 

 • Водитељ случаја
 • Канцеларија бр. 4

Милче Милутинов

 • Стручни радник на пословима социјалног рада
  дипл. социјални радник
 • Канцеларија бр. 7

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин