Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Права и услуге

Права које финансира општина Ковин


Једнократна новчана помоћ


Опрема и трошкови превоза корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породици


Социјално становање


Привремени смештај у прихватним станицама


Помоћ у плаћању трошкова превоза ученика средњих школа


Бесплатне ужине за ученике и децу


Накнада трошкова сахране корисницима социјалне помоћи или породици која у том тренутку не може да сноси трошкове


Школски прибор за децу и ученике


Новчана помоћ за набавку огрева


Привремено становање деце и омладине без родитељског старања „Кућа на пола пута“


Новчана помоћ незапосленим породиљама


Финансијска подршка за новорођену децу (до четвртог рођеног детета)


Новчана помоћ пензионерима


Помоћ у плаћању комуналних услуга


Додатна подршка детету и ученику


 Дневни боравак


Друга права и услуге утврђене општим актом надлежног органа


 

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин