Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

О центру за социјални рад "Ковин"

Центар за социјални рад „Ковин“ са седиштем у Ковину, ул Трг Жарка Зрењанина бр.8,  установа је социјалне заштите која врши јавна овлашћења у области социјалне и породично правне заштите и део проширених права који су јој поверени од стране оснивача – општине Ковин.

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин делимично испуњава стандарде везане за простор у којем се пружа социјална заштита појединцу или породици у зависности од њихових потреба.

-Зграда у којој се налазе просторије Центра за социјални рад „Ковин“ је купљена 1988.године тј.од почетка оснивања - дана 1.4.1988.године, тако да је у власништву Установе.

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин обавља послове социјалне заштите и социјалног рада, послове заштите породице, помоћ породици, послове старатељства и друге послове предвиђене законом и другим прописима.

Центар представља базичну, стручну, институционалну нит социјалне заштите, у коме се пружа помоћ непосредно или посредно задовољава већина социјалне заштите пружањем услуга и активности којима се предупређују, умањују или отклањају зависност појединаца и породица од социјалних служби.

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин