Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Новчана помоћ за набавку огрева

Права и услуге

Новчана помоћ за набавку огрева


Члан 38.

Новчану помоћ за набавку огрева може се признатикорисницима новчане социјалне помоћи који су болесни или неспособни за рад, самохраним родитељима, породица са више деце и другим појединцама или породицама које се налазе у стању социјалне потребе.

Решење о признавању права доноси надлежни Центар за социјални рад.

Новчана средства за набавку огтрева, реализоваће се само ако су нгодишњим буџетом општине Ковин обезбеђена посебна средства за ову намену.

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин