Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Школски прибор за децу и ученике

Права и услуге

Школски прибор за децу и ученике


Скупштина општине Ковин на седници одржаној дана 28.12.2015.године, донела је Одлуку о правима и услугама социјалне заштите на територији општине Ковин(„Сл. лист општине Ковин“ бр.18/15, 3/21 и 4/22).

Права и услуге утврђене овом Одлуком су активности пружања подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања, односно чувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризка неповољних животних околности , као и стварање могућности за самосталан живот у друштву

Уместо ЈНП може се породици која се нађе у стању социјалне потребе, указати помоћдавањем школског прибора за ученике основних школа и децу из предшколске установе.

Списак ученика и деце којима је потребно обезбедити бесплатни школски прибор (за своје потребе, познавајући ситуацију сваког детета тј. ученика понаособ) у договору са надлежним Центром за социјални рад „Ковин“ исказују своје потребе.

Набавку за школски прибор врши надлежни Центар за социјални рад „Ковин“Ковин.

Поделу школског прибора ученицима и деци непосредне врше школе, тј. предшколска установа, уз потпис родитеља као сагласност да је ученик тј.дете примило наведени школски прибор.

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин