Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Опрема и трошкови превоза корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу

Права и услуге

Опрема и трошкови превоза корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу


Право на опрему и трошкове превоза корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу има лице које се упућује у установу социјалне заштите или другу породицу, а ту опрему не може сам да обезбеди, нити му је могу обезбедити сродници који су по закону дужни да учествују у његовом издржавању.

Под опремом подразумевају се обућа и одећа којом се задовољава минимум најнеопходнијих потреба у моменту смештаја корисника.

Преглед потребне обуће и одеће сачињава водитељ случаја.

Право на опрему утврђује Центар у складу са законом.

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин